Öppna data är olika typer av data, till exempel statistik, som är tillgängligt för alla, att läsa och att använda. Det innebär att du inte behöver höra av dig till oss och fråga om informationen utan kan hämta den senaste datan själv från webbsidan där vi lägger upp den. Arbetet med att göra data tillgängligt har hittills gått relativt långsamt i Sverige men förhoppningsvis kommer det gå snabbare framöver. Det finns gott om bra exempel. Till exempel har Göteborgs stad lagt ut alla sina fakturor och Södertälje kommun publicerar data över matsvinn i skolmatsalar. Men exemplen behöver bli fler. Därför är öppna data en del av det här hackathonet, för att hjälpa oss att tänka rätt om vägen framåt och vilken typ av data vi ska fokusera på att göra tillgänglig.