What is a Hackathon

A hackathon is an event where problem solving is in focus. People work together and collaborate to create new innovative solutions to specific problems for a limited time. It is a playful and effective method for boosting creativity and new ideas.

Participants work together in groups to find solutions to the challenges and problems presented. It is also a good way to encourage people to think outside the box in a safe and welcoming environment.

Hackathons is one of the future design methods where you can benefit from people and work with problem solving in a fun, inspiring and transparent way. Hackathons are no longer only for programmers and developers.

Everyone can be part of a hackthon. Diversity means increased innovation.

What is Hack for Södertälje 2022

An event for you who want to contribute to Södertälje municipalities development towards The inclusive, sustainable and connected society.
In concrete terms, this means that you participants are divided into teams that will work together for 24 hours to solve the challenges in the competition and then present their contribution to the jury.


______________________________________________________

Vad är ett Hackathon

Ett hackathon är ett evenemang där problemlösning står i fokus. Människor jobbar tillsammans och samarbetar för att skapa nya innovativa lösningar på specifika problem under en begränsad tid. Det är en lekfull och effektiv metod för att boosta kreativitet och nya ideer.

Deltagare jobbar tillsammans i grupper för att hitta lösningar på de utmaningar och problem som presenteras. Det är också ett bra sätt att uppmuntra människor att tänka utanför boxen i en trygg och välkomnande miljö.

Hackathons är en av framtidens designmetoder där man kan dra nytta av människor olikheter och jobba med problemlösning på ett roligt, inspirerande och transparent sätt. Hackathons är inte längre endast för programmerare och utvecklare.

Alla kan vara en del av ett hackathon. Mångfald innebär ökad innovation.

Vad är Hack for Södertälje 2022

Ett evenemang för dig som vill bidra till Södertäljes kommuns utveckling mot det inkluderande, hållbara och uppkopplade samhället.
Konkret betyder det att ni deltagare är indelade i lag som kommer att arbeta tillsammans i 24 timmar för att lösa utmaningarna i tävlingen och sedan presentera sitt bidrag till juryn.