What is a Hackathon

A hackathon is an event, under a specific time frame (often 24 or 48 hours) where people come together, form teams around a particular problem or idea, and collaboratively create a unique solution from scratch. 

The concept is built on the principle of bringing people together from various career stages and backgrounds to create shareable solutions to problems of common interest. A hackathon is formed around a central Theme and a number of Challenges that the participants & teams address.


What is Hack for Södertälje 2022

An event for you who want to contribute to Södertälje municipalities development towards The inclusive, sustainable and connected society.
In concrete terms, this means that you participants are divided into teams that will work together for 24 hours to solve the challenges in the competition and then present their contribution to the jury.


______________________________________________________

Vad är ett Hackathon

Ett hackathon är en händelse under en viss tidsram (ofta 24 eller 48 timmar) där människor samlas, bildar lag runt ett visst problem eller en idé och tillsammans skapar en unik lösning från grunden.

Konceptet bygger på principen att föra samman människor från olika karriärstadier och bakgrunder för att skapa lösningar på problem av gemensamt intresse. En hackathon sätts upp kring ett centralt tema och ett antal utmaningar som deltagarna och lagen tar försöker lösa.

Vad är Hack for Södertälje 2022

Ett evenemang för dig som vill bidra till Södertäljes kommuns utveckling mot det inkluderande, hållbara och uppkopplade samhället.
Konkret betyder det att ni deltagare är indelade i lag som kommer att arbeta tillsammans i 24 timmar för att lösa utmaningarna i tävlingen och sedan presentera sitt bidrag till juryn.