The inclusive, sustainable and connected society

Hack for Södertälje is part of Science week and an online event for you who want to contribute to Södertäljes development.

Goal

The goal with this Hackathon is to get input, ideas, concepts and solutions that will help Södertälje municipality on its journey towards a more inclusive, sustainable and connected society. That the Hackathon will act as a catalyst and challanger to enhance and amplify the ongoing work being done in the areas of ecosystem IoT, AI, Open data, realtime data and sustainability.

Main Theme 
The inclusive, sustainable and connected society

Three Challenges

The Inclusive Society
The Sustainable Society
The Connected Society

Four steps in the Hackathon

  • Step 1 - Team formation
  • Step 2 - Each team choses a challenge
  • Step 3 - Each team pitches their concept
  • Step 4 - Jury considers and nominates one / several winners
______________________________________________________

Det inkluderande, hållbara och uppkopplade samhället

Hack for Södertälje är en del av Science week och ett online hackathon för dig som vill bidra till Södertäljes utveckling.

Mål

Målet med detta Hackathon är att få input, idéer, koncept och lösningar som hjälper Södertälje kommun på sin resa mot ett mer inkluderande, hållbart och anslutet samhälle. Att Hackathonet kommer att fungera som en katalysator och utmanare för att förstärka det pågående arbetet inom områdena ekosystem IoT, AI, öppen data, realtidsdata och hållbarhet.

Huvudtema
Det inkluderande, hållbara och uppkopplade samhället

Tre utmaningar


Det inkluderande samhället
Det hållbara samhället
Det uppkopplade samhället

Fyra steg i Hackathonet

Steg 1 - Lagbildning
Steg 2 - Varje lag väljer en utmaning
Steg 3 - Varje lag presenterar sitt koncept
Steg 4 - Juryn överväger och utser en eller flera vinnare

Jury

Anders Rosberg
CIO at Södertälje municipality and Telge group

Läs mer

Ann Molin
Founder & Secretary General, Hack for Earth Foundation

Läs mer

Carolina Emanuelson
Partner Manager, Hack for Earth Foundation

Läs mer

Robert Kingfors
CEO at Södertälje Science Park

Läs mer

Fler tillkommer

Läs mer