Competition and prizes

Hack for Södertälje is a competition, where competing teams submit their solutions to be evaluated by the jury.

First prize: 50.000 SEK

Second prize: 30.000 SEK

Third price: 19.000 SEK

All prize money are generously funded by our partners. Taxes on any winnings are payed by the winners.

Winners will also be given the opportunity to present their solution to key stakeholders at Södertälje kommun.

Special prizes
In addition to prize money, we also have special prizes from some of partners that will be awarded to one or more winners.

 • Two hours of advice from a senior procurement expert from Centigo, on how to move from idea to realization from a legal and structural perspective in a municipal context.

 • A month's office space and the opportunity to share thoughts and ideas about open data with employees at MetaSolutions.

 • Publication on Netmore's international marketplace for IoT cases


Criteria

  • How the solution responds to the challenge
  • How innovative the solution is
  • Usefulness (for the largest number of people, but also for the specific target group)
  • Feasibility (in a public sector context)
  • Scalability
  • How the solution meets and contributes to reaching the SDG's defined in the respective challenge

  _________________________________________________________

  Hack for Södertälje är en tävling, där de tävlande lagen lämnar in sina lösningar som blir bedömda av juryn. 


  Första pris: 50.000 SEK

  Andra pris: 30.000 SEK

  Tredje pris: 19.000 SEK


  Alla prispengar finansieras generöst av våra partners. Vinnaren är ansvarig för att betala eventuell vinstskatt.

  Vinnarna kommer också erbjudas möjlighet att presentera sin lösning för nyckelintressenter på Södertälje kommun.

  Specialpriser
  Utöver prispengar har vi också specialpriser från några av våra partners som kommer tilldelas en eller flera vinnare.

  • Två timmars rådgivning av en senior upphandlingsexpert från Centigo, om hur en inom en kommunkontext går från idé till realisering ur ett legalt och strukturellt perspektiv.
  • En månads kontorsplats och möjlighet att få bolla tankar och idéer om öppna data med medarbetare hos MetaSolutions

  • Publicering på Netmores internationella marketplace för IoT case


  Bedömningskriterier

  • Hur väl lösningen svarar mot utmaningen
  • Hur innovativ lösningen är
  • Nytta (för antal människor, men också för den specifika målgruppen)
  • Genomförbarhet (i en offentlig sektor-kontext)
  • Skalbarhet
  • Hur lösningen bidrar till att uppnå de globala målen som är definierade i de respektive utmaningarna