Adaptit AB

About Adaptit 
Adaptit is a 100% independent consulting firm that guides digital transformation in primarily vital societal funcions. Our daily work is about IT and business development. We are driven by the desire to make a positive difference in the development of society and have high goals on what we want to achieve together.

Why we want to be partners with Hack for Södertälje
Södertälje municipality is an important player in the work to drive the development of ecosystems of IoT, AI, open data, real-time data and sustainability from a municipality perspective. For us as partners, it is a matter of course to contribute in the way we can. We are partners to stimulate development, collaboration and innovation and we look forward to contributing with our expertise, to learn from the participants, and developing our network.

Read more about Adaptit on adaptit.se 

________________________________________________________

Om Adaptit
Adaptit är ett 100% oberoende konsultföretag som vägleder digital transformation, främst i viktiga samhällsfunktioner. Vårt dagliga arbete handlar om IT och affärsutveckling. Vi drivs av viljan att göra en positiv skillnad i samhällsutvecklingen och har höga mål på vad vi vill uppnå tillsammans.

Därför vill vi vara partner med Hack för Södertälje

Södertälje kommun är en viktig aktör i arbetet med att driva utvecklingen av ekosystem av IoT, AI, öppen data, realtidsdata och hållbarhet ur ett kommunperspektiv. För oss som partners är det en självklarhet att bidra på det sätt vi kan. Vi är partners för att stimulera utveckling, samarbete och innovation och vi ser fram emot att bidra med vår expertis, att lära av deltagarna och utveckla vårt nätverk.

Läs mer om Adaptit på adaptit.se