Agenda 2030

De globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030, är 17 mål och 169 delmål framtagna och antagna av FN som syftar till långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling. Den extrema fattigdomen ska avskaffas, ojämlikheter och rättvisor ska minskas, fred och rättvisa främjas och klimatkrisen lösas till år 2030. Södertälje kommuns hållbarhetsarbete utgår bland annat från de globala hållbarhetsmålen och arbetet med att uppnå dem är en viktig del av utvecklingen.

 → Läs mer om de globala målen