boost.ai  

About boost.ai - Inventor of the most scalable conversational AI platform in the world
Boost.ai has developed a conversation AI platform for municipalities that has the power to improve the quality of life for all citizens. It enables governments to create a digital public servant that can respond to most of the questions that citizens have. Searching for answers, long waiting times and restricted opening hours are a blast from the past.

Why we want to be partners with Hack for Södertälje
Södertälje was one of the first municipalities in Sweden to implement boost.ai´s chatbot solution with a central knowledge hub for over 6,000 topics. When we heard about Södertälje´s idea to stage a hackathon towards a more inclusive, sustainable and connected society, we loved it straight away. Our coaches, Sam and Nathaniel, are super excited to be an active part of the hackathon. As Sam puts it so passionately: “Collaboration and a community driven approach are excellent ways of driving new ideas and innovation. Being part of an engaged and forward-looking society has always been very important to me, both in my journey through multiple science degrees and in my career in the AI industry. Through participating in this hackathon, I can actively contribute to help Södertälje on their journey.” Nathaniel is equally excited to bring his knowledge to the table. His motivation is pretty straight forward: “Conversational AI is the bridge between humans and our most powerful invention yet. I can’t wait to share the wonders behind this technology and help Södertälje on its journey to a more inclusive, sustainable, and connected society.”

Read more about boost.ai
Read more about boost.ai's municipality solution
Read the Södertälje case study

________________________________________________________


Om boost.ai - Uppfinnare av den mest skalbara plattformen för conversational AI i världen

Boost.ai har utvecklat en plattform för conversational AI för kommuner, som har förmågan att förbättra livskvaliteten för alla medborgare. Det gör det möjligt för offentliga aktörer att skapa en digital tjänsteman som kan svara på de flesta frågor som medborgarna har. Att söka efter svar, långa väntetider och begränsade öppettider är historia.

Därför vill vi vara partner med Hack för Södertälje

Södertälje var en av de första kommunerna i Sverige att implementera boost.ai:s chatbot -lösning med ett centralt kunskapsnav för över 6 000 ämnen. Vi gillade direkt Södertäljes idé att anordna ett hackathon för ett mer inkluderande, hållbart och anslutet samhälle. Våra tränare, Sam och Nathaniel, är superglada över att vara en aktiv del av hackathonet. Som Sam passionerat uttrycker det: ”Samarbete och ett samhällsdrivet tillvägagångssätt är utmärkta sätt att driva nya idéer och innovation. Att vara en del av ett engagerat och framåtblickande samhälle har alltid varit mycket viktigt för mig, både på min resa genom flera vetenskapliga examina och i min karriär inom AI-industrin. Genom att delta i detta hackathon kan jag aktivt bidra till att hjälpa Södertälje på deras resa. ” Nathaniel är lika glad över att ta med sig sin kunskap till bordet. Hans motivation är ganska rak: ”Conversational AI är bron mellan människor och vår mest kraftfulla uppfinning hittills. Jag kan inte vänta med att dela med mig av underverken bakom denna teknik och hjälpa Södertälje på sin resa till ett mer inkluderande, hållbart och uppkopplat samhälle. ”

Läs mer om boost.ai
Läs mer om boost.ai:s lösning för kommuner

Läs mer om Södertälje som case