Centigo

About Centigo 
Centigo is a modern partner for business critical and cross-functional change. We are a group of extraordinarily engaged people with a combination of cutting edge competence and the drive to make change happen. With our holistic approach, we develop resilient and prosperous companies and organisations with competitive durability. We call this Business Wellness.

Centigo was founded in 2002 and has grown organically since then. Today our 250 colleagues help our clients, from many industries, in Sweden, Norway and the UK, to improve performance and really make a difference. 

Why we want to be partners with Hack for Södertälje 
Our vision is “Sensible growth. Everywhere”. This means that everything we do should contribute to long-term and sustainable improvement to people, organizations and societies. We also believe that the most successful and innovative ideas come from cross-functional teams with several different backgrounds, views and areas of expertise. Hack for Södertälje is the perfect combination of this, and we are convinced that it will generate many valuable ideas for shaping and building a better society for the citizens and businesses of Södertälje. We hope to contribute to this through our experts in design-driven growth & innovation development and digitalization during the hack, as well as a financial contribution and expertise to the winning teams after the hack.

Read more about Centigo on centigo.se

Read more about some of Centigos work in the public sector on their blog (in Swedish):
Den digitala motorn - Hur ska den utformas?

Den nya kommunen


________________________________________________________


Om Centigo

Centigo är en modern partner för affärskritisk och tvärfunktionell förändring. Vi är en grupp engagerade personer med en kombination av spetskompetens och drivkraft för att få förändringar att ske. Med vår helhetssyn utvecklar vi motståndskraftiga och välmående företag och organisationer med konkurrenskraftig hållbarhet. Vi kallar detta Business Wellness.

Centigo grundades 2002 och har vuxit organiskt sedan dess. Idag hjälper våra 250 medarbetare våra kunder, från många branscher, i Sverige, Norge och Storbritannien, att förbättra resultat och att verkligen göra skillnad.

Därför vill vi vara partner med Hack för Södertälje

Vår vision är ”Sensible Growth. Everywhere”. Detta innebär att allt vi gör ska bidra till långsiktig och hållbar förbättring av människor, organisationer och samhällen. Vi tror också att de mest framgångsrika och innovativa idéerna kommer från tvärfunktionella team med olika bakgrunder, åsikter och kompetensområden. Hack för Södertälje är den perfekta kombinationen av detta, och vi är övertygade om att det kommer att generera många värdefulla idéer för att forma och bygga ett bättre samhälle för medborgarna och företagen i Södertälje. Vi hoppas kunna bidra till detta genom våra experter inom designdriven tillväxt & innovationsutveckling och digitalisering under hacket, samt ett ekonomiskt bidrag och expertis till de vinnande teamen efter hacket.

Läs mer om Centigo på centigo.se
Läs mer om Centigos arbete med offentlig sektor på deras blogg:
Den digitala motorn - Hur ska den utformas?
Den nya kommunen