Category The inclusive society, Challenge #1

“From A to B without constraints”

- How can we help all citizens, including those with physical or mental disabilities, to get around in Södertälje and to take the fastest way from point A to point B?

Background: A truly inclusive society is one where all people are treated equally, with individual needs or requirements being accounted for in every aspect of the society. It is also a society where we are able to meet and move freely - one of the fundamental aspects of a public society and a central function that most of us take for granted in an open society.

Getting around and finding the right way is often easy for those of us who don't live with disabilities. But for those of us who do, getting from one point to the next may sometimes be a challenge associated with many obstacles - or even practically impossible. Obstacles may include physical barriers (such as pavements, stairs etc), technical limitations (timing of red lights, availability of audible timetables etc) or logistical issues (number of dedicated seats available, time between transfers etc). 

How can we make it more convenient and reliable for all citizens to secure a reliable and efficient route from point A to point B?

Constraints to consider:

  • What disabilities or needs does the solution cover?
  • Are there any negative effects that the solution might imply for someone with different needs or disabilities?
  • What are the technical, ethical, social and economical challenges of implementing the solution?

Impact: A truly inclusive society, where all are able to enjoy equal freedom of movement

#freedomofmovement  #inclusivetransport

__________________________________________________________


Kategori Det inkluderande samhället, Utmaning #1

"Från A till B utan begränsningar"


– Hur kan vi hjälpa alla medborgare, även de med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, att ta sig fram i Södertälje och att ta den snabbaste vägen från punkt A till punkt B?


Bakgrund:
Ett verkligt inkluderande samhälle är ett där alla människor behandlas lika, med individuella behov eller krav som beaktas i alla aspekter av samhället. Det är också ett samhälle där vi kan mötas och röra oss fritt – en av de grundläggande aspekterna av ett offentligt samhälle och en central funktion som de flesta av oss tar för givet i ett öppet samhälle.

Att ta sig runt och hitta rätt är ofta lätt för oss som inte lever med funktionsnedsättningar. Men för oss som gör det kan det ibland vara en utmaning som är förknippad med många hinder – eller till och med praktiskt taget omöjligt att ta sig från en punkt till en annan. Hinder kan inkludera fysiska barriärer (såsom trottoarer, trappor etc), tekniska begränsningar (tidpunkt för röda ljus, tillgänglighet av hörbara tidtabeller etc) eller logistiska frågor (antal dedikerade platser tillgängliga, tid mellan överföringar etc).

Hur kan vi göra det mer bekvämt och tillförlitligt för alla medborgare att säkra en tillförlitlig och effektiv väg från punkt A till punkt B?

Att tänka på:

  • Vilka funktionsvariationer eller behov täcker lösningen?
  • Finns det några negativa effekter som lösningen kan innebära för någon med olika behov eller funktionsvariationer?
  • Vilka är de tekniska, etiska, sociala och ekonomiska utmaningarna med att implementera lösningen?

Önskad effekt: Ett verkligt inkluderande samhälle där alla har rörelsefrihet på lika villkor

#rörelsefrihet  #inkluderandetransport