Governo

About Governo
Governo AB is a management consulting company with a focus on society's most important issues. Based on our passion for society, we solve challenges both at a policy level and within various organizations. We see digitalization, AI and IoT as important means for the public sector to take the next step in its development - and we are working to provide organizations with the power to act to change. Some examples of our assignments:

  • On behalf of the government and Vinnova, we have conducted a study on the potential of AI in the public sector.
  • We have carried out a number of assignments regarding opportunities with AI regarding fraud and errors.
  • Together with SKR and AI Sweden, we conduct AI training for leaders in the public sector - which can also be made organization-specific.

Why we want to be partners with Hack for Södertälje
In everything we do, we make sure to offer our knowledge - and this is what we hope to do within the framework of this exciting hackathon!

Read more about Governo on governo.se

________________________________________________________

Om Governo
Governo AB är ett managementkonsultföretag med fokus på samhällets viktigaste frågor. Med vår samhällspassion som grund löser vi utmaningar både på policynivå och i olika organisationer. Vi ser digitalisering, AI och IoT som viktiga medel för att offentlig sektor ska ta nästa kliv i sin utveckling – och jobbar här med att förse organisationer med handlingskraft att förändras. Några exempel på våra uppdrag:

  • Vi har för regeringens och Vinnovas räkning genomfört en studie kring potentialen med AI i offentlig sektor.
  • Vi har genomfört ett flertal uppdrag gällande möjligheter med AI gällande fusk och fel.
  • Tillsammans med SKR och AI Sweden genomför vi en AI-utbildning för ledare i offentlig sektor – som också kan göras organisationsspecifik.

Därför vill vi vara partner med Hack for Södertälje
I allt vi gör ser vi till att bjuda på vår kunskap – och det är detta vi hoppas göra inom ramen för detta spännande hackaton!

Läs mer om Governo på governo.se