Hack for Earth

About Hack for Earth
A Swedish foundation with a global reach we invite all with a passion for global change to join our mission for a better world. Our goal is to create real solutions for the good of society, addressing the 17 global goals through three good things: Sustainability, Diversity and Impact.

Our mission is to bring real sustainable tech solutions to life through citizen-driven innovation- and in so doing, reinventing democracy for the 21st century. Why should only a few decide over something we all are going to use?

Why we want to be partners with Hack for Södertälje
Participating as a citizen in Hack for Södertälje is the most concrete form of democracy that exists - here you are given the opportunity to actively participate and shape what tomorrow's Södertälje should look like. All residents' perspectives and experiences are needed for us to be able to create a sustainable city where everyone who lives in Södertälje can grow, live and develop together. Hack for Södertälje is a fantastic initiative that aims to create citizen-driven innovation, something that the Hack for Earth Foundation wants to do everything to contribute to.

Read more about Hack for Earth at hackforearthfoundation.com

____________________________________________________

Om Hack for Earth
Som en svensk stiftelse med global räckvidd bjuder vi med alla med passion för global förändring att vara med på vår resa mot en bättre värld. Vårt mål är att skapa verkliga lösningar för samhällets bästa och att ta itu med de 17 globala målen genom tre bra saker: Hållbarhet, Mångfald och Påverkan.

Vår mission är att skapa verkliga hållbara tekniska lösningar genom medborgardriven innovation - och på så sätt återuppfinna demokratin för 2000-talet. Varför skulle bara ett fåtal bestämma över något vi alla ska använda?

Därför vill vi vara partner i Hack for Södertälje
Att delta som medborgare i Hack for Södertälje är den mest konkreta formen av demokrati som finns - här ges du möjlighet att aktivt vara med och forma hur morgondagens Södertälje ska se ut. Alla invånares perspektiv och erfarenheter behövs för att vi ska kunna skapa en hållbar stad där alla som bor i Södertälje kan växa, leva och utvecklas tillsammans. Hack for Södertälje är ett fantastiskt initiativ som syftar till att skapa medborgardriven innovation, något som stiftelsen Hack for Earth Foundation vill göra allt för att bidra till.

Läs mer om Hack for Earth på hackforearthfoundation.com