Indesmatech

About Indesmatech
Indesmatech are heavily involved in IoT and LoRaWAN business on all levels from hardware designs to readymade custom solutions and help many municipalities and companies across Northern Europe.

Why we want to be partners with Hack for Södertälje

Indesmatech are excited to be a partner at Hack for Södertälje 2022. This is an obvious choise for us, as we are deeply involved in Smart City IoT projects across Northern Europe.

Our engagement with Södertälje Municipality is long lasting and has probably resulted in the most intense Smart City IoT role out in the Nordics, with multiple applications all running on Open Source tools.

One of our goals is to make IoT easy to adopt regardless of technical background. Many IoT solutions that survive proof of concept stage contributes to a better environment, increased service, increased efficiency and/or saves cost. Fantasy often limits good solutions. Therefore, is maybe Hack for Södertälje 2022 the place where next great idea is born. See you there!

Read more about Indesmatech on indesmatech.com

________________________________________________________


Om Indesmatech

Indesmatech är starkt engagerade i IoT och LoRaWAN på alla nivåer från hårdvarudesign till färdiga anpassade lösningar och hjälper många kommuner och företag i norra Europa.

Därför vill vi vara partner med Hack for Södertälje

Indesmatech är glada över att vara partner på Hack för Södertälje 2022. Detta är ett självklart val för oss, eftersom vi är djupt engagerade i Smart City IoT-projekt i norra Europa.

Vårt engagemang med Södertälje kommun är långvarigt och har troligen resulterat i den mest intensiva Smart City IoT-utrullningen i Norden, med flera applikationer som alla körs på Open Source -verktyg.

Ett av våra mål är att göra IoT lätt att använda oavsett teknisk bakgrund. Många IoT -lösningar som överlever konceptstadiet bidrar till en bättre miljö, ökad service, ökad effektivitet och/eller besparingar. Fantasi begränsar ofta bra lösningar. Därför kanske Hack för Södertälje 2022 är platsen där nästa bra idé föds. Vi ses där!

Läs mer om Indesmatech på indesmatech.com