IoT set up 

Södertälje municipality are using a LoRaWAN network for our IoT solutions. The LoRaWAN has been up since 2019, and we are continually putting up more sensors. LoRaWAN is a network for massive IoT, in contrast to critical IoT. This means it can only transfer very basic data, such as numbers or values.

We use the Netmore portal to collect and distribute data to our IBM cloud solution for decoding, and API:s and visualizations are published on our open data portal via Node-RED.

The Netmore portal is also integrated with Infracontrol, our system for error reports, as well as the platform we use for optimizing emptying rubbish bins.

If you have questions about the set up for IoT and AI, please contact Andreas Sundberg, strategic operations developer digitalization at Södertälje kommun:
andreas.sundberg@sodertalje.se

____________________________________________________________


Södertälje kommun använder ett LoRaWAN-nätverk för våra IoT-lösningar. LoRaWAN:et har vi haft sedan 2019, och vi sätter kontinuerligt upp fler sensorer. LoRaWAN är ett nätverk för massiv IoT (i motsats till kritisk IoT). Det betyder att det bara kan överföra grundläggande data, som siffror eller värden.

Vi använder Netmoreportalen för att samla in och distribuera data till vår IBM-molnlösning för avkodning, och API:er och visualiseringar publiceras på vår öppna dataportal via Node-RED.

Netmoreportalen är även integrerad med Infracontrol, vårt system för felanmälningar, samt den plattform vi använder för att optimera tömning av sopkärl.

Om du har frågor om upplägget för IoT och AI, kontakta Andreas Sundberg, strategisk verksamhetsutvecklare digitalisering på Södertälje kommun:
andreas.sundberg@sodertalje.se