MetaSolutions

About MetaSolutions
MetaSolutions delivers solutions for sustainable information management. Being a company in the technical forefront the products are based on the architecture of the web and designed to meet international standards.

We help mainly public organisations across Europe to publish Open Data, set up data portals and to build tailor made solutions based on Linked data. With EntryScape we offer a flexible and user-friendly cloud platform. Based on Open Source and Linked Data technology.

Why we want to be partners with Hack for Södertälje
Data is most valuable when it is used therefore we partner with Hack for Södertälje to share our knowledge of data and encourage new ideas for using data. One of our core values is openness so sharing both knowledge and software as open as possible is how we do things. A hackathon is a great open way to get new usage of data.

Read more about MetaSolutions on their web entryscape.com

________________________________________________________


Om MetaSolutions

MetaSolutions levererar lösningar för hållbar informationshantering. Som ett företag  framkant tekniskt är produkterna baserade på hur internet fungerar och utformade för att uppfylla internationella standarder.

Vi hjälper främst offentliga organisationer i hela Europa att publicera öppna data, skapa dataportaler och bygga skräddarsydda lösningar baserade på länkad data. Med EntryScape erbjuder vi en flexibel och användarvänlig molnplattform. Baserad på teknik för öppen källkod och länkad data.

Varför vi vill vara partner med Hack för Södertälje

Data är mest värdefull när den används, därför samarbetar vi med Hack för Södertälje för att dela med oss ​​av vår kunskap om data och uppmuntra nya idéer för att använda data. Ett av våra kärnvärden är öppenhet och att dela både kunskap och programvara så öppet som möjligt är hur vi jobbar. Ett hackathon är ett bra öppet sätt att hitta ny användning för data.

Läs mer om MetaSolutions på deras webb entryscape.com