Netmore

About Netmore
Netmore Group is a leading IoT operator. We create a future-proof foundation for IoT by connecting properties, offer private and open 5G networks, and enable large-scale IoT through various nationwide LoRaWAN rollout programs. We also stimulate and incentivize real IoT value creation by providing a purpose built marketplace for IoT.

Why we want to be partners with Hack for Södertälje
We want to push digitization by focusing on innovation and creativity, with the goal of creating more useful applications that deliver real value.

Read more about Netmore on netmoregroup.com
Follow Netmores progress
Netmore's IoT Marketplace

________________________________________________________

Om Netmore

Netmore Group är en ledande IoT-aktör. Vi skapar en framtidssäker grund för IoT genom att ansluta fastigheter, erbjuda privata och öppna 5G-nät och möjliggöra storskalig IoT genom olika rikstäckande LoRaWAN-utbyggnadsprogram. Vi stimulerar också värdeskapande genom att tillhandahålla en specialbyggd marknadsplats för IoT.

Därför vill vi vara partner med Hack för Södertälje

Vi vill driva digitalisering genom att fokusera på innovation och kreativitet, med målet att skapa mer användbara applikationer som levererar verkligt värde.

Läs mer om Netmore på netmoregroup.com

Följ Netmores utveckling

Netmores IoT Marketplace