Openhack

About Openhack
Openhack is a social enterprise on a mission to digitize volunteership, by enabling collaboration and ideation centered around hackathons. Openhack is a community of hackers and experienced hackathon experts. We organize hackathons within social and humanitarian development, facilitate cooperation and share knowledge about the power of hackathons. We believe in open source and the power of working together.

Why we want to be partners with Hack for Södertälje
We share the belief of how citizens can play an important role in the development and evolution of a sustainable, fair and intelligent society.

Read more about Openhack on openhack.io
Read more about Openhack's mission
Read more about what Openhack has accomplished

________________________________________________________

Om Openhack
Openhack är ett socialt företag med ett uppdrag att digitalisera volontärarbete genom att möjliggöra samarbete och idéer centrerade kring hackathons. Openhack är en gemenskap av hackare och erfarna hackathonexperter. Vi organiserar hackathons inom social och humanitär utveckling, underlättar samarbete och delar kunskap om hackathons kraft. Vi tror på öppen källkod och kraften i att arbeta tillsammans.

Därför vill vi vara partner med Hack for Södertälje
Vi delar tron ​​på hur medborgarna kan spela en viktig roll i utvecklingen och vägen mot ett hållbart, rättvist och intelligent samhälle.

Läs mer om Openhack på openhack.io

Läs mer om Openhacks mission

Läs mer om vad Openhack har uppnått