RISE
Research Institutes of Sweden

About RISE Research Institutes of Sweden
RISE Research Institutes of Sweden is Sweden’s research institute and innovation partner. Through international collaboration with industry, academia and the public sector, we ensure business competitiveness and contribute to a sustainable society.

Why we want to be partners with Hack for Södertälje
It is the vision of RISE to be an international leading innovation partner that contributes to a competitive industry and a sustainable society. Therefore, being a partner of the project The Inclusive, Sustainable and Connected Society and of the hackathon is important to us, and we look forward to taking part in the coaching team and look forward to taking part of innovative solutions, suggested by participants, that will benefit a sustainable society.

Read more about RISE on ri.se
Read more about the project The Inclusive, Sustainable and Connected society

________________________________________________________

Om RISE Research Insitutes of Sweden
RISE Research Institutes of Sweden är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. Genom internationellt samarbete med industri, akademi och offentlig sektor säkerställer vi företagets konkurrenskraft och bidrar till ett hållbart samhälle.

Därför vill vi vara partner med Hack for Södertälje

Det är RISE vision att vara en internationellt ledande innovationspartner som bidrar till en konkurrenskraftig industri och ett hållbart samhälle. Därför är det viktigt för oss att vara partner i projektet The Inclusive, Sustainable and Connected Society och i hackathonet, och vi ser fram emot att vara en del av coachingteamet och ser fram emot att ta del av innovativa lösningar, föreslagna av deltagare, som kommer att gynna ett hållbart samhälle.

Läs mer om RISE på ri.se
Läs mer om projektet The Inclusive, Sustainable and Connected society