Södertälje City

About Södertälje City
Södertälje City is a collaboration platform and a members association that connects companies, municipalities, property owners and other organizations in Södertälje's city center, for the development of Södertälje City as an attractive trading place and meeting place. Our vision is: "Södertälje, the city with a top-class city center that is the obvious meeting place for everyone, and which offers diversity and pulse twenty four seven." We work strategically and carry out a number of small and large initiatives to increase the city center's attractiveness. Collaboration takes place closely with the businesses in the city and we have an ongoing dialogue with the municipality to constantly develop and increase accessibility, as well as work for a vibrant city center.

Why we want to be partners with Hack for Södertälje
We were partners with Hack for Södertälje the first time it was arranged in 2020, almost two years ago. The event was professionally organized, with many interesting participants who were involved and exciting discussion issues were touched on to developing Södertälje as a sustainable city. With this in mind, we are more than happy to be a partner during Hack for Södertälje 2022, to be a part of the positive development and the dynamic process. A better Södertälje is our goal and the event stands for just that.

Read more about Södertälje City on sodertaljecity.se

________________________________________________________

Om Södertälje City
Södertälje City är samverkansplattformen och medlemsföreningen som knyter ihop företag, kommun, fastighetsägare och andra organisationer i Södertäljes stadskärna, för utvecklingen av Södertälje City som en attraktiv handelsplats och mötesplats.
Vår vision är: ”Södertälje, staden med en stadskärna i toppklass som är den självklara mötesplatsen för alla, och som erbjuder mångfald och puls hela dygnet.”
Vi jobbar strategiskt och genomför en mängd små och stora insatser för att öka stadskärnans attraktionskraft. Samverkan sker tätt ihop med näringsidkarna i staden och vi för löpande dialog med kommunen för att ständigt utveckla och öka tillgängligheten, samt arbeta för en levande stadskärna.

Därför vill vi vara partner med Hack for Södertälje
Vi var partners med Hack for Södertälje även första gången det genomfördes för snart två år sedan. Arrangemanget var professionellt genomfört, med många intressanta deltagare som var med och spännande diskussionsfrågor berördes för att utveckla Södertälje som en hållbar stad. Med detta i ryggen är vi mer än gärna en partner under Hack för Södertälje 2022 för att vara en del av den positiva utvecklingen och den dynamiska processen. Ett bättre Södertälje är vår målbild och arrangemanget står för just det.

Läs mer om Södertälje City på sodertaljecity.se