Solution Xperts

About Solution Xperts
Solution Xperts are IT consultants focused on system integration, web based solutions and Business Intelligence. Most of our solutions are based on Microsoft technology such as Azure, Office 365 and Power Platform.

Solution Xperts is a strong independent part in digitalization of the real estate business, but we are also active in other industries such as municipalities, manufacturing etc.

Our goal is to solve complex problems in a straightforward way. IT and digitalization should be a facilitator, not an obstacle.

We have offices in Linköping and Örebro.

Why we want to be partners with Hack for Södertälje
Working for collaboration and openness both in data and relations is a core value for us. We help customers with strategies, API:s, data platforms and integration to take control of IT and achieve independence.

Read more about Solution Xperts on solutionxperts.se

________________________________________________________


Om Solution Xperts

Solution Xperts är IT -konsulter fokuserade på systemintegration, webbaserade lösningar och Business Intelligence. De flesta av våra lösningar är baserade på Microsoftteknik som Azure, Office 365 och Power Platform.

Solution Xperts är en stark oberoende part i digitaliseringen av fastighetsbranschen, men vi är också aktiva inom andra branscher som kommuner, tillverkning etc.

Vårt mål är att lösa komplexa problem på ett enkelt sätt. IT och digitalisering ska vara ett hjälpmedel, inte ett hinder.

Vi har kontor i Linköping och Örebro.

Därför vill vi vara partner med Hack för Södertälje

Vi hjälper kunder med strategier, API: er, dataplattformar och integration att ta kontroll över IT och uppnå oberoende. Att arbeta för samarbete och öppenhet både i data och relationer är ett kärnvärde för oss.

Läs mer om Solution Xperts på solutionxperts.se