TietoEVRY

About TietoEVRY
TietoEVRY creates digital advantage for businesses and society. We are a leading digital services and software company with local presence and global capabilities. Our Nordic values and heritage steer our success. Headquartered in Finland, TietoEVRY employs around 24 000 experts globally. The company serves thousands of enterprise and public sector customers in more than 90 countries.

Why we want to be partners with Hack for Södertälje
We are proud and happy to be a partner in Hack for Södertälje 2022. For us at TietoEVRY, it is important to work closely with our customers and actively participate in their activities and help them achieve their business goals. And an activity that aims to create an inclusive, sustainable, and connected society feels extra important to contribute to. We participated in the municipality’s first Hackathon and are really looking forward to collaborating with Södertälje and other partners in Hack for Södertälje 2022. Now when the activity will be completely digital, it means that even more people can participate and create socially beneficial services.

Read more about TietoEVRY on tietoevry.com

________________________________________________________

Om TietoEVRY
TietoEVRY skapar digitala fördelar för företag och samhälle. Vi är ett ledande nordiskt digitalt tjänste- och programvaruföretag med lokal närvaro och global kapacitet. Våra nordiska värderingar och vårt nordiska arv styr vår framgång. TietoEVRY har sitt huvudkontor i Finland och har omkring 24 000 experter anställda globalt. Bolaget tillhandahåller service åt tusentals företag och organisationer inom privat och offentlig sektor i mer än 90 länder.

Därför vill vi vara partner med Hack för Södertälje
Vi är stolta och glada över att vara partner i Hack for Södertälje 2022. För oss på TietoEVRY är det viktigt att arbeta nära våra kunder och delta aktivt i deras aktiviteter och hjälpa dem att uppnå sina verksamhetsmål. Och en aktivitet som syftar till att skapa ett inkluderande, hållbart och uppkopplat samhälle känns extra viktig att bidra till. Vi var med vid kommunens första Hackathon och ser verkligen fram emot att samarbeta med kommunen och andra partners i Hack for Södertälje 2022. Nu blir aktiviteten dessutom helt digital vilket innebär att ännu fler har möjlighet att delta och skapa samhällsnyttiga tjänster.

Läs mer om TietoEVRY på tietoevry.se